zimny
doradcy podatkowi

Legal500 emea leading firm 2021 Legal500 emea top tier firms 2021 Legal500 firm 2020 Legal500 individual 2020 Leading firm Leading individual

Nagrody

Legal500 firm 2020 Legal500 individual 2020
Leading firm Leading individual

Aktualności

ZIMNY Doradcy Podatkowi w gronie NAJLEPSZYCH KANCELARII 2022 według magazynu Forbes.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w tegorocznym raporcie publikowanym przez magazyn Forbes kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi znalazła się w gronie NAJLEPSZYCH KANCELARII 2022. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło zwłaszcza, że lista powstaje w oparciu o rekomendacje oddane przez prawników pracujących w innych kancelariach oraz klientów biznesowych. Dziękujemy bardzo za rekomendacje.

Najnowsze drukowane wydanie komentarza Insolvenzrecht wydawnictwa C.H. Beck.

Miło nam poinformować, że właśnie dotarło do nas najnowsze drukowane wydanie komentarza Insolvenzrecht wydawnictwa C.H. Beck.
Marcin Zimny ma ​zaszczyt komentować w nim aspekty podatkowe związane z restrukturyzacją i upadłością w Polsce. ​

Kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżniona w XVI rankingu Dziennika Gazeta Prawna

Miło nam także poinformować, że w XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną kancelaria ZIMNY Doradcy Podatkowi znalazła się wśród największych firm doradztwa podatkowego w roku 2021.

Wyniki XVI rankingu Dziennika Gazeta Prawna. Marcin Zimny wśród najlepszych doradców podatkowych 2022

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Dziennik Gazeta Prawna właśnie ogłosił wyniki XVI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych, a Marcin Zimny znalazł się na drugim miejscu wśród topowych doradców podatkowych w kategorii Akcyza.

ZIMNY Doradcy Podatkowi wyróżnieni przez Legal 500

Mamy przyjemność poinformować, że nasza firma została po raz kolejny wyróżniona przez Legal 500 jako jedna z najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce.

Zaufali nam

eleclerc
philip morris
vertex
Kaminoo
Polski Fundusz Rozwoju grupa pfr logo
CGR international
Phyto Pharm
Coast2Coast
Kowalczyk
Kaminoo
Polski Fundusz Rozwoju grupa pfr logo
CGR international
Phyto Pharm
Coast2Coast capital

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

 1. Wsparcie przy sprzedaży i zakupie spółek
  Zapewnimy kompleksowe wsparcie przy sprzedaży albo zakupie spółki, co pozwoli Ci na komfortowe podjęcie decyzji w sprawie kupna lub sprzedaży.
  Czytaj więcej

  Wsparcie przy sprzedaży i zakupie spółek

   

  Jeżeli chcesz sprzedać spółkę, wskażemy Ci najbardziej optymalną strukturę sprzedaży.

  Natomiast jeżeli chcesz kupić spółkę, przygotujemy dla Ciebie efektywny sposób włączenia zakupionej spółki do struktury oraz formułę finansowania przejęcia spółki.

  W ramach podatkowego due diligence poinformujemy Cię o ryzykach podatkowych związanych z nabyciem lub sprzedażą danej spółki i przygotujemy propozycje naprawy spółek obarczonych ryzykami podatkowymi.

  Zabezpieczymy Twoje interesy w trakcie negocjowania umowy kupna – sprzedaży spółek.

  Pomożemy Ci skontaktować się z potencjalnymi inwestorami lub ze spółkami szukającymi inwestorów.

  Ostatnio udzielaliśmy wsparcia przy zakupie kilku biznesów zajmujących się w Polsce produkcją żywności i biznesem papierniczym.

  Marcin Sroga, Marcin Zimny

 2. Zwrot akcyzy od energii elektrycznej
  Uzyskamy dla Ciebie zwrot akcyzy od energii elektrycznej, jeżeli jej koszt w wartości produkcji sprzedanej wynosi ponad 3%.
  Czytaj więcej

  Zwrot akcyzy od energii elektrycznej

   

  W pierwszej kolejności ustalimy czy zwrot akcyzy od energii elektrycznej przysługuje Twojej firmie. Następnie pomożemy przeprowadzić Cię przez cały proces zwrotu akcyzy . Biegły rewident ustali kwotę zwrotu akcyzy. Sporządzimy wszystkie dokumenty i wniosek o zwrot akcyzy oraz będziemy reprezentować w tym zakresie Twoją firmę przed organami podatkowymi.

  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu również w organach celnych i Ministerstwie Finansów, oraz zaangażowaniu przeprowadzimy sprawnie proces zwrotu akcyzy. Poza tym jesteśmy autorami najnowszego na rynku komentarza do ustawy o podatku akcyzowym: link

  Marcin Zimny jest również rekomendowanym przez Rzeczpospolitą doradcą podatkowym z zakresu podatku akcyzowego.

  Marcin Zimny

 3. 50% KUP pracowników
  Pomożemy Ci zastosować 50% koszy uzyskania przychodów dla pracowników wykonujących prace twórcze (m.in. programistów).
  Czytaj więcej

  50% KUP pracowników

   

  Wprowadzenie możliwości stosowania 50% KUP do wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę jest bardzo korzystne dla pracowników i pracodawcy, chociaż gdy zrobione nieumiejętnie – jest obciążone sporym ryzykiem podatkowym. Z naszą pomocą zaimplementujesz to rozwiązanie w sposób, który ograniczy bądź wyeliminuje ryzyko podatkowe. Jeżeli już stosujesz 50% KUP zweryfikujemy, czy przyjęte rozwiązania nie są obarczone tym ryzykiem, a jeżeli tak, pomożemy je zminimalizować.

  W ramach usługi, po audycie aktualnej sytuacji, proponujemy ewentualnie zmiany do umów o pracę, regulaminów pracy, czy też zasad ewidencjonowania powstałych utworów. Przygotowujemy wniosek o interpretację podatkową, a po uzyskaniu korzystnej interpretacji nadzorujemy implementację rekomendowanego rozwiązania.

  W ostatnim czasie kompleksowo wsparliśmy w powyższym zakresie dużą spółkę zatrudniającą kilkudziesięciu informatyków.

  Karolina Donowska

 4. Dokumentacje cen transferowych
  Przygotujemy dla Ciebie dokumentację TP. Sporządzimy benchmark.
  Czytaj więcej

  Dokumentacje cen transferowych

   

  Przygotujemy dla Ciebie dokumentację cen transferowych zarówno gdy Twoja firma działa lokalnie, jak i w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Sporządzimy również benchmark, który pozwoli uzasadnić rynkowość ustalonego wynagrodzenia w transakcji z powiązanym podmiotem.

  Pomożemy także określić sposób i warunki rozliczania transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym opracujemy politykę cen transferowych w Twojej firmie.

  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wsparciu zwiększysz bezpieczeństwo podatkowe Twojej firmy.

  W ostatnim czasie przygotowaliśmy dokumentację transakcji dla międzynarodowych grup kapitałowych a także dla przedsiębiorców działających wyłącznie na rynku polskim. Dokumentowaliśmy transakcje m.in. w zakresie dostawy materiałów do produkcji, dostawy gotowych wyrobów, dostawy komponentów do dalszej przeróbki, usług o niskiej wartości dodanej, usług pośrednictwa w sprzedaży.

  Arkadiusz Duda, Marcin Sroga

 5. Zastosowanie ulg podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową
  Jeżeli wykonujesz prace rozwojowe czy przeprowadzasz badania, pomożemy Ci skorzystać z dodatkowego odliczenia od przychodu części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (R&D).
  Czytaj więcej

  Zastosowanie ulg podatkowych związanych z działalnością  badawczo-rozwojową

   

  Jeżeli wykonujesz prace rozwojowe czy przeprowadzasz badania, pomożemy Ci skorzystać z dodatkowego odliczenia od przychodu części kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (R&D). Pozwoli Ci to zwiększyć dochody bez ryzyka podatkowego.

  Pomożemy efektywnie wykorzystać ulgę podatkową na badania i rozwój. Określimy obszary objęte ulgą oraz wesprzemy w jej rozliczeniu.

  Obszar udogodnień podatkowych dla B+R jest aktualnie rozbudowywany – prawodawca wprowadza nowe ulgi lub modyfikuje już istniejące, co pozwoli Ci osiągnąć korzyści nie tylko w momencie inwestycji, ale też w okresie korzystania z wypracowanych innowacji (innovation box).

  Marcin Zimny, Arkadiusz Duda

 6. Family Office
  Kompleksowo wesprzemy Ciebie i Twoją rodzinną firmę w prowadzonej działalności opracowując długoletnią strategię podatkową, bezpieczne sposoby transferu majątku i sukcesji biznesu. Zapewnimy również ochronę Twojego majątku.
  Czytaj więcej

  Family Office

   

  Pomożemy Ci w szczególności przy wyborze i zmianie rezydencji podatkowej, założeniu fundacji rodzinnej, w doborze najbardziej efektywnej podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy ustaleniu cen transferowych w transakcjach pomiędzy Twoimi firmami.

  Kompleksowo wesprzemy Ciebie przy sukcesji biznesu nie tylko od strony podatkowej, ale również innych obszarach, gdyż współpracujemy z doradcami inwestycyjnymi, funduszami inwestycyjnymi, menadżerami, prawnikami, biegłymi rewidentami.

  Pomożemy Tobie również zabezpieczyć Twój majątek przed ryzykami biznesowymi prawnymi i podatkowymi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Marcin Zimny

 7. Kompleksowe wsparcie przed organami podatkowymi, organami ścigania oraz sądami
  Zapewnimy Ci wsparcie i ochronę w trakcie postępowań podatkowych, sądowych i karnoskarbowych.
  Czytaj więcej

  Kompleksowe wsparcie przed organami podatkowymi, organami ścigania oraz sądami

   

  Wesprzemy Cię na każdym etapie postępowania przed organami podatkowymi, pozwalając Ci skupić się na dalszym prowadzeniu biznesu. Wesprzemy Cię również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, dokładając wszelkich starań, aby postępowanie zakończyło się sukcesem.

  Jednocześnie doradzimy, jak zapewnić ochronę Twojego majątku i Twojej firmy, aby nawet negatywny scenariusz zakończenia postępowania nie wpłynął istotnie na prowadzone przez Ciebie przedsięwzięcia. W tym zakresie podejmiemy działania eliminujące bądź ograniczające negatywne skutki egzekucji administracyjnej.

  Mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w zakresie VAT, PIT, CIT, akcyzy i cła. Członkowie naszego zespołu brali udział w setkach postępowań, a wartość przedmiotu sporu w niektórych przypadkach wynosiła dziesiątki i setki milionów złotych. W szczególności zakończyliśmy z sukcesem wiele postępowań w zakresie VAT związanych z nadużyciem prawa przez kontrahentów naszych klientów, co niosło duże ryzyko podatkowe i karnoskarbowe dla klientów.

  Odnieśliśmy również sukces w sporze dotyczącym akcyzy, którego wartość opiewała na ok. 200 mln złotych.

  Zapewnimy również obronę osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Twojej firmie, tj. członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, przed ewentualną odpowiedzialnością karną skarbową i karną.

  W tym zakresie udało nam się doprowadzić do uniewinnienia osoby odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe w związku z nieprawidłowym zastosowaniem zwolnienia od podatku, wynegocjowaliśmy korzystne dla klienta kary w ramach trybów koncyliacyjnych.

  Podsumowując, dzięki bogatemu doświadczeniu oraz wszechstronnemu wsparciu możemy zapewnić Ci spokój i nieprzerwane prowadzenie działalności pomimo toczącego się postępowania.

  Karolina Donowska, Marcin Zimny (spory, egzekucja) Marcin Sroga (KKS)

 8. Planowanie i bezpieczeństwo podatkowe
  Pomożemy ustawić strukturę działania Twojej grupy kapitałowej, jak również zrestrukturyzować już działającą grupę albo daną firmę, aby zapewnić efektywność opodatkowania Twoich dochodów, a z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo podatkowe i prawne.
  Czytaj więcej

  Planowanie i bezpieczeństwo podatkowe

   

  Restrukturyzacja, przygotowanie schematu prowadzenia planowanej działalności przez grupę kapitałową, zmiana sposobu finansowania i inne zmiany – czy to w spółce, czy przy jednoosobowej działalności gospodarczej – to działania wieloetapowe, które pociągają za sobą różne skutki podatkowe.

  W ramach usługi przygotowujemy, od strony podatkowej, scenariusz restrukturyzacji, schemat prowadzenia planowanej działalności, przeprowadzamy niezbędne audyty podatkowe due dilligence i czuwamy nad podatkową stroną transakcji.

  Marcin Sroga, Marcin Zimny

Branże

Energetyka
Energetyka

Branża paliwowa

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego m.in. w następujących obszarach dotyczących branży paliwowej:

 • inwestycjach infrastrukturalnych,
 • krajowym i międzynarodowym handlu paliwami służącymi do napędu pojazdów i celów opałowych,
 • przygotowywaniu procedur zabezpieczających firmy zajmujące się obrotem i transportem paliw
 • stosowaniu zwolnień od akcyzy i obniżonych stawek akcyzy
 • w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w zakresie VAT, akcyzy i CIT ,
 • W zakresie podatku akcyzowego, cła, VAT, międzynarodowego planowania podatkowego, opłaty paliwowej, podatku od nieruchomości.

Nasi współpracownicy doradzali największym polskim i zagranicznym firmom zajmującym się produkcją i dystrybucją paliw.

 

Gazownictwo

Doradzamy spółkom z branży gazowniczej m.in. w następujących aspektach:

 • procesie rozpoczynania i kontynuacji inwestycji w zakresie wydobycia gazu,
 • importu gazu, magazynowania,
 • wspólnych przedsięwzięć (joint venture),
 • akcyzowych i celnych związanych z obrotem gazem,
 • ulg i zwolnień podatkowych.

Członkowie naszego zespołu doradzali m.in. największej polskiej firmie z branży gazownictwa.

 

Energia elektryczna i odnawialne źródła energii

Członkowie naszego zespołu mają bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, a także zajmujących się jej przesyłem. Dla przedsiębiorstw z tej branży świadczymy usługi m.in. w zakresie:

 • doradztwa podatkowego przy sprzedaży i nabyciu przedsiębiorstw,
 • rozliczeń VAT i akcyzy,
 • stosowania ulg i zwolnień akcyzowych,
 • opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury związanej z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej,
 • różnych aspektach podatkowych związanych z obrotem energią elektryczną,
 • audytów podatkowych,
 • cen transferowych.

Nasi współpracownicy pracowali dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych.

Branża farmaceutyczna
Branża |farmaceutyczna

Sektor farmaceutyczny

W ramach usług świadczonych dla sektora farmaceutycznego oferujemy doradztwo i wsparcie specjalistów znających rynek oraz obowiązujące na nim regulacje w zakresie podatków. Współpracownicy naszej kancelarii doradzali największym światowym koncernom farmaceutycznym.

Doradzamy w szczególności w następujących aspektach:

 • jak efektywnie podatkowo zarządzać łańcuchem dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • wykorzystywania alkoholu etylowego przy wytwarzaniu produktów leczniczych, substancji czynnych oraz suplementów diety
 • przeprowadzania podatkowego due diligence zmierzającego do identyfikacji typowych ryzyk podatkowych występujących w branży (np. stawka podatku VAT),
 • restrukturyzacji działalności gospodarczej [link przenoszący do odp. specjalizacji].
 • udzielania licencji
 • umowy ze szpitalami i ośrodkami badawczymi, a także lekarzami zajmującymi się badaniami klinicznymi, w tym najbardziej efektywnej podatkowo formy współpracy z lekarzami,
 • klasyfikacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety dla celów podatkowych,
 • stosowanie zwolnienia od akcyzy alkoholu używanego do wytwarzania produktów leczniczych i substancji czynnych .
 • zakładanie składów podatkowych i innych działań wymagających uzyskania zezwolenia akcyzowego.

Współpracownicy naszej kancelarii doradzali największym światowym koncernom farmaceutycznym.

Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura
Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura

Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura

Wspieramy krajowych i zagranicznych inwestorów we wszystkich kwestiach podatkowych wiążących się z budownictwem mieszkaniowym i komercyjnym oraz infrastrukturalnym, w tym w procesie budowlanym oraz w związku z obrotem nieruchomościami i infrastrukturą.

Doradzamy między innymi w zakresie:

 • opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynku nieruchomości,
 • opodatkowania obrotu nieruchomości podatkami pośrednimi (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych),
 • wyboru optymalnej struktury właścicielskiej dla inwestycji na rynku nieruchomości pod kątem efektywności podatkowej, z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w nieruchomości niemieszkalne i mieszkalne,
 • aspektów podatkowych związanych z realizacją robót infrastrukturalnych, a także ich przekazywania jednostkom samorządu gminnego
 • opodatkowania alternatywnych form finansowania inwestycji,
 • konstruowania optymalnej formuły amortyzacji podatkowej,
 • aspektów podatkowych związanych z inwestycjami realizowanymi w ramach PPP,
 • opodatkowania leasingu oraz wynajmu nieruchomości,
 • rozliczenia nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • podatku od nieruchomości.

Nasi współpracownicy pracowali m.in. dla kilku wiodących deweloperów i dla największego w Polsce dostawcy usług w zakresie budowy sieci technicznej.

Posiadamy doświadczenie, zdobyte przy realizacji dwóch największych projektów zapewnienia efektywności podatkowej w kraju w obszarze podatku od nieruchomości.

Nowe technologie, gospodarka cyfrowa, telekomunikacja, kryptowaluty
Nowe technologie,| gospodarka cyfrowa, telekomunikacja, kryptowaluty

Nowe technologie, gospodarka cyfrowa, telekomunikacja, kryptowaluty

W ramach naszej praktyki zajmujemy się specjalistyczną obsługą firm z branży gospodarki cyfrowej, a w szczególności:

 • podatkowo wspieramy start-upy od momentu założenia,
 • doradzamy w wyborze najbardziej efektywnej podatkowo formy prawnej i organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uwzględniamy międzynarodowe aspekty prowadzenia tej działalności,
 • doradzamy przy sprzedaży inwestycji,
 • przeprowadzamy analizę działalności e-commerce pod kątem istnienia zagranicznego zakładu,
 • wspieramy w ustaleniu miejsca świadczenia usług dla VAT,
 • przeprowadzamy analizę transakcji pod kątem opodatkowania podatkiem u źródła od należności licencyjnych czy przetwarzania danych,
 • przeprowadzamy weryfikację momentu rozpoznawania przychodów i kosztów,
 • wdrażamy ulgę podatkową na działalność B+R,
 • pomagamy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów od wynagrodzeń pracowników w związku z przekazaniem praw autorskich,
 • wspieramy w zakresie rozliczenia podatkowego transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, w tym z wykorzystaniem innych niż polska jurysdykcji podatkowych,
 • zajmujemy się planowaniem podatkowym pod kątem pozyskania finansowania poprzez ICO,
 • obsługujemy projekty w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej.

Mamy również rozległą praktykę, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nasi współpracownicy pracowali dla największych w kraju spółek telekomunikacyjnych i dla największego w Polsce dostawcy usług w zakresie budowy sieci technicznej. Reprezentowaliśmy przedsiębiorców z branży nowych technologii w trakcie kontroli podatkowych i przed sądami administracyjnymi.

Ubezpieczenia i bankowość (usługi finansowe)
Ubezpieczenia i| bankowość (usługi finansowe)

Ubezpieczenia i bankowość (usługi finansowe)

Oferujemy doradztwo na rzecz podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze finansowym, w szczególności w bankowości, ubezpieczeniach, funduszach inwestycyjnych oraz na rynkach kapitałowych.

Dostarczamy specyficznych dla branży, pragmatycznych porad podatkowych, w szczególności specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • obrót wierzytelnościami, w tym sprzedaż do funduszy sekurytyzacyjnych,
 • doradztwo przy zakładaniu oddziałów lub przenoszeniu dotychczasowej działalności osoby prawnej do oddziału i na odwrót,
 • weryfikacja prawidłowości kalkulacji podatku od niektórych instytucji finansowych,
 • analiza transakcji polegających na obrocie papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi,
 • wdrażanie rozwiązań zabezpieczających osoby zarządzające instytucjami finansowymi z tytułu odpowiedzialności karno-skarbowej,
 • wdrażanie struktur optymalizujących rozliczenia podatkowe w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w ramach konsorcjum,
 • weryfikacja metodologii kalkulacji współczynnika VAT,
 • kwestie podatku u źródła od należności licencyjnych i usług niematerialnych,

Nasi współpracownicy pracowali dla wiodących banków i instytucji ubezpieczeniowych.

Na co dzień współpracujemy z http://www.beinsured.pl/, największym portalem dla firm ubezpieczeniowych, gdzie systematycznie publikujemy porady i wyjaśnienia z zakresu podatków.

Motoryzacja
Motoryzacja

Motoryzacja

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z firmami z branży motoryzacyjnej.

Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, inwestując w Polsce, często mogą liczyć na wsparcie ze środków publicznych. Zakłady produkcyjne lokalizowane są bowiem zazwyczaj na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Stąd doradzamy w zakresie podatkowych aspektów inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w SEE. Poza tym doradzamy m.in. w:

 • podatkowych aspektach udzielania licencji oraz przekazywania know-how związanych z produkcją części i wyposażenia pojazdów,
 • zakresie ulg na badania i rozwój,
 • organizacji łańcucha dostaw, w szczególności w celu zapewnienia efektywnego podatkowo zarządzania łańcuchem dostaw,
 • w zakresie akcyzy, cła, cen transferowych VAT w różnych aspektach działalności przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

Przygotowywaliśmy dokumentacje cen transferowych i opracowywaliśmy procedurę przeprowadzania transakcji łańcuchowych/trójstronnych dla kilku wiodących firm z branży motoryzacyjnej. Świadczyliśmy usługi doradztwa podatkowego dla koncernów samochodowych, producentów części samochodowych, także działających w SSE.

FMCG
FMCG

FMCG

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z firmami z branży FCMG, dla których świadczymy usługi z zakresu:

 • planowania podatkowego,
 • bieżących rozliczeń podatków dochodowych i VAT,
 • globalnego i lokalnego zatrudnienia,
 • rozwiązywania sporów,
 • systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
 • doradztwa prawnego (głównie dotyczącego organizowania struktury przedsiębiorstw powiązanych),
 • wszystkich aspektów podatkowych i celnych dotyczących transakcji handlowych
 • strukturyzacji podatkowej i planowania restrukturyzacji, ochrony finansowania i przejęć, a także reprezentacji przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi.

Ponadto przygotowywaliśmy procedury przeprowadzania transakcji łańcuchowych, modele współpracy między producentami a sieciami sprzedaży, zakładaliśmy i prowadziliśmy składy podatkowe.

Nasi współpracownicy pracowali dla liderów rynku FMCG.

Fundusze inwestycyjne
Fundusze |inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Dostarczamy instytucjom finansowym specyficznych dla branży porad podatkowych dotyczących:

 • strukturyzacji podatkowej inwestycji,
 • fuzji i przejęć oraz wspólnych przedsięwzięć,
 • zarządzania portfelem nieruchomości,
 • globalnego i lokalnego zatrudnienia, w tym konstruowania programów motywacyjnych,
 • prawa karnego skarbowego, w tym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • prowadzenia postępowań podatkowych i rozwiązywania sporów,
 • planowania podatkowego,
 • audytów podatkowych (due diligence),
 • podatkowych aspektów transakcji kapitałowych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i PIT,
 • restrukturyzacji długu.

Zapewniamy bezpieczeństwo podatkowe transakcji nabyć udziałów i innych aktywów.

Doradzaliśmy w wielu transakcjach, przygotowywaliśmy strukturę zakupu spółek od strony podatkowej oraz rozliczenia tego zakupu, doradzaliśmy przy sporządzaniu umów sprzedaży udziałów, czuwaliśmy nad podatkową i prawną stroną restrukturyzacji długów.

Specjalizacje

 1. Akcyza
  Akcyza

  Obsługujemy przedsiębiorstwa m.in. z branży energetycznej, farmaceutycznej i FMCG w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • pomoc w uzyskaniu zezwoleń akcyzowych: skład podatkowy zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, zezwolenie wyprowadzenia, podmiot pośredniczący
  • przeprowadzanie audytów akcyzowych
  • pomoc w rozstrzyganiu problemów z opodatkowaniem wyrobów akcyzowych
  • wskazanie warunków i możliwości zastosowania zwolnień akcyzowych i preferencyjnych stawek podatku.
  • dostosowanie lub przygotowanie dokumentacji dla celów akcyzy: ewidencje akcyzowe, zgłoszenia i rejestry
  • pomoc w uzyskaniu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
  • pomoc w otrzymaniu decyzji w zakresie norm ubytków i norm zużycia.
  • Wskażemy rozwiązania dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych: procedury zawieszenia poboru akcyzy, przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.
  • zwrot akcyzy lub odzyskanie nadpłaconej akcyzy i opłaty paliwowej.

  Jesteśmy jedyną kancelarią, z którą aktualnie współpracuje 3 współautorów (w tym redaktor naukowy - Marcin Zimny) najnowszego na rynku komentarza do ustawy o podatku akcyzowym.

  link

  Marcin Zimny jest również rekomendowanym przez Rzeczpospolitą doradcą podatkowym z zakresu podatku akcyzowego.

 2. Ceny transferowe
  Ceny transferowe

  Opracowujemy kompleksową politykę cen transferowych w spółce. Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych w pełnym zakresie, łącznie ze sporządzeniem benchmarków. Pomagamy firmom zawierającym transakcje z podmiotami powiązanymi spełnić wszystkie wymagania wynikające z przepisów o cenach transferowych.

  Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firm, często wynikających z unikatowości prowadzonej przez nie działalności. Dążymy do wyeliminowania ryzyk wynikających z niewłaściwie prowadzonej polityki cen transferowych.

  Zapewniamy klientom wsparcie w ramach kontroli transakcji wewnątrzgrupowych i w tworzeniu dokumentacji. Pomagamy zaplanować i wdrożyć nową wewnętrzną politykę cen transferowych. Zapewniamy pomoc w czasie kontroli przez organy podatkowe i w razie sporu z organami oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

  Nasze usługi w zakresie cen transferowych obejmują następujące działania:

  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowanie analiz porównawczych w celu ustalenia lub zweryfikowania cen w transakcji z podmiotem powiązanym (benchmark),
  • prowadzenia postępowań w sprawie porozumień cenowych z organami podatkowymi,
  • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / skarbowej,
  • prowadzenia szkoleń z obszaru cen transferowych,
  • planowania, wdrażania, przeglądu i innych działań związanych z polityką cen transferowych,
  • audyt w zakresie cen transferowych,
  • identyfikacja i przegląd transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ocena potencjalnych ryzyk,
  • analiza polityki cen transakcyjnych stosowanej aktualnie w grupie oraz przygotowanie dokumentacji cen transakcyjnych w oparciu o lokalne przepisy,
  • porady dotyczące właściwych metod oszacowania cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi,
  • przygotowanie dokumentacji wspierającej zastosowaną metodę cen transakcyjnych,
  • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika i obrony cen transakcyjnych w ramach kontroli wykonywanych przez organy podatkowe,
  • stałe wsparcie realizacji strategii cen transakcyjnych i regularna aktualizacja dokumentacji wspierającej.
 3. Spory podatkowe, egzekucja administracyjna
  Spory podatkowe, egzekucja administracyjna

  Nasza kancelaria oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi. Nasze wsparcie zapewniamy:

  • w razie podjęcia przez organ czynności sprawdzających, w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowaniu w sprawach podatkowych i celnych,
  • w postępowaniu egzekucyjnym, świadcząc profesjonalną pomoc zmierzającą do wyeliminowania lub ograniczenia niekorzystnych skutków związanych z prowadzoną egzekucją administracyjną,
  • reprezentując Państwa w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • profesjonalnie przygotowując wnioski o wydanie interpretacji podatkowych i reprezentując Państwa przed Ministrem Finansów i sądami administracyjnymi w ramach tzw. postępowań interpretacyjnych,
  • przygotowując skargi do Komisji Europejskiej oraz biorąc udział w imieniu podatników w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
  • profesjonalnie pomagając w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnych stanowisk organów,

  Z sukcesem wspieraliśmy klientów m.in. w skomplikowanych sprawach dotyczących nadużyć w podatku VAT, a także w toczącej się egzekucji administracyjnej.

 4. Odpowiedzialność karna skarbowa
  Odpowiedzialność karna skarbowa

  Jako doświadczeni prawnicy specjalizujemy się w obronie osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe (członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych).

  Przeprowadzamy audyty pod kątem odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej. Projektujemy i wdrażamy działania ograniczające odpowiedzialność karnoskarbową osób zarządzających przedsiębiorstwem. Podejmiemy się obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem. Świadczymy fachową pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych. Przygotowujemy wszelkie środki zaskarżenia: apelacje, kasacje, zażalenia.

  Opracowujemy procedury minimalizujące ryzyko odpowiedzialności z tytułu KKS oraz umożliwiające praktyczne wykorzystanie przewidzianych w KKS instytucji koncyliacyjnych (m.in. czynne żale, dobrowolne poddanie odpowiedzialności, skuteczna korekta deklaracji podatkowych, itp.).

  Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia dedykowane osobom odpowiedzialnym za rozliczanie podatków, których celem jest zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności karno-skarbowej oraz procedur minimalizujących tę odpowiedzialność.

  Możemy służyć Państwu pomocą w zakresie:

  • reprezentacji na etapie kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
  • obrony na etapie postępowania przygotowawczego przed finansowymi i niefinansowymi organami prowadzącymi postępowanie,
  • obrony w postępowaniu sądowym,
  • sporządzania wszelkich pism procesowych z zakresu prawa karnego skarbowego.
 5. Audyty podatkowe
  Audyty podatkowe

  Weryfikujemy, czy przedsiębiorcy prawidłowo wywiązują się z obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych. Sprawdzamy, czy stosują właściwą metodologię rozliczeń oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości i proponujemy usprawnienia. Identyfikujemy obszary potencjalnego ryzyka podatkowego. W efekcie pomagamy skorygować ujawnione błędy i przeoczenia.

  Audyt podatkowy może obejmować wybrane tytuły zobowiązań budżetowych (PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości), obszary działalności (sprzedaż i zakupy, inwestycje, ceny transferowe), czy też konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

  Efektem końcowym audytu podatkowego jest raport zawierający diagnozę w zakresie nieprawidłowości oraz obszarów rodzących ryzyka podatkowe. W raporcie wskazujemy zidentyfikowane przeoczenia i sposób ich korekty, a także obszary, w których można zastosować usprawnienia.

  Przeprowadzamy audyty podatkowe dla potencjalnych inwestorów, podmiotów planujących sprzedać biznes, a także typowo wewnętrzne audyty, która mają na celu zdiagnozowanie obszarów ryzyka podatkowego.

  Prowadziliśmy audyty podatkowe dla przedsiębiorców działających w m.in. w następujących sektorach: motoryzacja, farmacja, usługi finansowe, budownictwo, energetyka.

 6. Cło
  Cło

  Pomagamy przedsiębiorcom zawierającym transakcje z podmiotami z krajów trzecich spełnić wszystkie wymagania wynikające z unijnych przepisów celnych. Sprawdzamy, czy firma stosuje właściwą metodologię rozliczeń celnych i podatkowych oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości i proponujemy usprawnienia. Przygotowujemy lub wspieramy w stosowaniu gospodarczych i specjalnych procedur celnych. Zapewniamy pomoc w czasie kontroli i postępowaniach przed organami celno-podatkowymi oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

  Nasze usługi w szczególności obejmują:

  • pomoc w planowaniu transakcji w obrocie towarowym z krajami spoza UE pod kątem kosztów należności celnych i podatkowych oraz zastosowania pozaekonomicznych ograniczeń takich jak: obrót towarami strategicznymi, towarami niebezpiecznymi,
  • wsparcie w stosowaniu gospodarczych procedur celnych: skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa oraz uszlachetnianie bierne,
  • wsparcie w procesie otrzymania i stosowania specjalnych procedur celnych i procedur uproszczonych,
  • przygotowanie lub pomoc w uzyskaniu statusu AEO,
  • wsparcie w ustalaniu pochodzenia towarów i występowaniu o Wiążące Informacje o Pochodzeniu,
  • ocenę prawidłowości stosowanej klasyfikacji taryfowej towarów i występowanie o Wiążące Informacje Taryfowe,
  • reprezentowanie klientów w sporach zarówno na poziomie postępowań przed organami, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 7. Planowanie podatkowe i restrukturyzacja działalności
  Planowanie podatkowe i restrukturyzacja działalności

  Planowanie podatkowe i transakcje restrukturyzacyjne obejmują zazwyczaj szereg skomplikowanych zagadnień finansowych i prawnych, w szczególności podatkowych, którymi efektywne zarządzanie stanowi klucz dla powodzenia transakcji. Doświadczony zespół kancelarii zapewni kompleksową pomoc przy ustawieniu struktury prowadzonej działalności, fuzjach, przejęciach i restrukturyzacjach spółek i innych aspektach planowania podatkowego.

  Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • wsparcie przy sprzedaży/zakupie przedsiębiorstwa lub jego części, w tym przeprowadzenie audytu due diligence,
  • wsparcie przy zbyciu lub nabyciu pakietu udziałów lub akcji;
  • wsparcie przy połączeniach, podziałach, przejęciach lub przekształceniach podmiotów gospodarczych;
  • wsparcie inwestora w procesie zakupu spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych,
  • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej w związku z dokonywaną inwestycją,
  • strukturyzację podatkową transakcji, tworzenie efektywnych podatkowo, bezpiecznych struktur przed transakcją,
  • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej,
  • podatkowe wsparcie potransakcyjne.
 8. Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura
  Budownictwo, nieruchomości i infrastruktura

  Doradzamy podmiotom działającym na rynku nieruchomości. Świadczymy usługi m.in. firmom deweloperskim, funduszom inwestycyjnym, firmom leasingowym, prywatnym inwestorom - polskim i zagranicznym.

  W naszym Zespole mamy specjalistów posiadających dwudziestoletnie doświadczenie w kwestiach:

  • opodatkowania dochodów uzyskanych z inwestycji na rynku nieruchomości,
  • dostosowania procesu świadczenia usług budowlanych do zmian w przepisach ustawy o VAT oraz interpretacji MF,
  • opodatkowania obrotu nieruchomości podatkami VAT i PCC,
  • wyboru optymalnej struktury właścicielskiej dla inwestycji na rynku nieruchomości pod kątem efektywności podatkowej z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w nieruchomości niemieszkalne i mieszkalne,
  • opodatkowania alternatywnych form finansowania inwestycji,
  • optymalizacji amortyzacji podatkowej,
  • opodatkowania leasingu oraz wynajmu nieruchomości,
  • rozliczenia nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości,
  • podatku od nieruchomości.

  Świadczymy także usługi związane z opodatkowaniem VAT spółki w trakcie procesu budowlanego. Dostosujemy proces świadczenia usług budowlanych do zmian w VAT w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo podatkowe transakcji. W ramach takiej usługi zaprojektujemy nowe wzory dokumentów (załączniki do faktur), spiszemy procedury obowiązujące wykonawcę głównego i podwykonawców, złożymy wnioski o odpowiednie interpretacje indywidualne i opinie klasyfikacyjne, zaproponujemy zmiany w systemie informatycznym.

 9. Podatek od nieruchomości
  Podatek od nieruchomości

  W szczególności oferujemy kompleksową pomoc w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym:

  • wsparcie w kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania,
  • przeprowadzamy efektywne przeglądy podatkowe w celu identyfikacji obszarów oszczędności,
  • wdrażamy optymalizacje rozliczeń podatkowych.
  • prowadzimy negocjacje i spory z lokalnymi organami podatkowymi,
  • doradzamy w zakresie możliwości optymalizacji opodatkowania budowli (np. wykorzystanie procesu reklasyfikacji budowli, wydzielenie części budowlanych i niebudowlanych) oraz budynków (wyłączenie z opodatkowania niektórych obiektów pozostających w obrębie budynków, obmiary powierzchni, stosowanie wyłączeń i zwolnień podatkowych, opodatkowanie obiektów złożonych i części budowlanych urządzeń technicznych czy obiektów niewzniesionych z użyciem wyrobów budowlanych).
 10. Planowanie sukcesji, przedsiębiorstwa rodzinne, zarządzanie majątkiem, zmiana rezydencji podatkowej
  Planowanie sukcesji, przedsiębiorstwa rodzinne, zarządzanie majątkiem, zmiana rezydencji podatkowej

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie małym i dużym przedsiębiorstwom rodzinnym i ich właścicielom dzięki naszej ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestorami, a także z firmami zajmującymi się doradztwem przy wchodzeniu na zagraniczne rynki z towarami i usługami.

  Nasi eksperci doradzają m.in. w zakresie:

  • międzynarodowego planowania podatkowego
  • zmiany rezydencji podatkowej
  • efektywnego podatkowo ustrukturyzowania prowadzonej działalności w Polsce
  • zapewnienia efektywności podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej
  • ochrony majątku
  • sukcesji pokoleniowej prowadzonego przedsiębiorstwa
  • opodatkowania dochodów z inwestycji w kapitały pieniężne, w tym polskie i zagraniczne fundusze kapitałowe, instrumenty pochodne oraz inwestycje alternatywne,
  • opodatkowania dochodów ze sprzedaży lub najmu nieruchomości,
  • podatkowych aspektów otrzymania lub transferu majątku osobistego, w tym majątku nabytego w spadku lub darowiźnie, podziału majątku wspólnego lub jego zbycia,
  • rozliczenia podatkowego w zakresie podatku od spadku i darowizn oraz wyboru optymalnej jurysdykcji i zmianie rezydencji podatkowej.

  Oferujemy też wsparcie przy założeniu fundacji prywatnej. Pozwoli to w sposób kompleksowy zabezpieczyć majątek i jego sukcesję oraz pozostawić go w rękach rodziny na pokolenia - na wypadek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

 11. Doradztwo podatkowe dla pracowników i pracodawców
  Doradztwo podatkowe dla pracowników i pracodawców

  Nasi eksperci doradzają w zagadnieniach związanych m.in. z:

  • opodatkowaniem dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i za granicą,
  • wyborem optymalnych podatkowo form zatrudnienia i wynagradzania,
  • delegowaniem kadry menedżerskiej do pracy za granicą i do Polski,
  • zakresem obowiązków i odpowiedzialności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • przeglądem zobowiązań pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
  • ustaleniem obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z uwzględnieniem unijnych rozwiązań prawnych,
  • rozliczeniem podatkowym w Polsce polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych z tytułu dochodów uzyskanych m.in. z pracy, kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, polskich i zagranicznych kapitałów pieniężnych, zbycia nieruchomości, najmu, emerytur i rent z zagranicy oraz innych źródeł dochodów.

  Doradzaliśmy m.in. dużej spółce z USA odnośnie optymalnej formy zatrudnienia kilkudziesięciu pracowników w Polsce.

 12. Podatki w gminach i instytucjach publicznych/samorządy terytorialne (AD)
  Podatki w gminach i instytucjach publicznych/samorządy terytorialne (AD)

  Nasz Zespół świadczy usługi związane z efektywnym rozliczaniem podatku VAT przez gminy i ich jednostki oraz spółki komunalne.

  Nasza pomoc obejmuje m.in.:

  • obsługę procesu odzyskania podatku VAT nieodzyskanego w latach ubiegłych,
  • doradztwo przy inwestycjach komunalnych .
 13. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
  Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

  Mamy doświadczenie w doradztwie podatkowym przedsiębiorcom w procesie inwestowania i prowadzeniu działalności w SSE.

  Wspieramy przedsiębiorców w szczególności w zakresie:

  • analizy inwestycji pod kątem możliwości uzyskania i wielkości zwolnienia od podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości
  • podatkowych aspektów prowadzenia działalności przez danego przedsiębiorcę na terenie SSE jak i poza tą strefą
  • kwestii podatkowych związanych z udostępnieniem narzędzi do produkcji (tzw. tooling) przedsiębiorcy działającemu w SSE
  • ustalenia zakresu kosztów i przychodów, które można uwzględnić w działalności strefowej zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w SSE

  Doradzaliśmy między innymi jednej z największych firm motoryzacyjnych przy ustalaniu parametrów inwestycji w SSE.

 14. Legislacja i lobbing
  Legislacja i lobbing

  Wspieramy przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców na każdym etapie prac legislacyjnych. W szczególności:

  • przygotowujemy projekty aktów prawnych lub konkretnych zapisów wraz z uzasadnieniem,
  • monitorujemy, analizujemy i oceniamy propozycje zmian przepisów podatkowych pod kątem ich wpływu na działalność danego przedsiębiorcy lub branży,
  • przygotowujemy uwagi do projektów przepisów podatkowych polskich i Unii Europejskiej,
  • wspieramy przedsiębiorców lub branże w kontaktach z organami władzy publicznej.

Kim jesteśmy

Kancelarię ZIMNY tworzy grupa doświadczonych prawników zajmujących się prawem podatkowym. Doświadczenie zdobywaliśmy pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych i w tzw. „wielkiej czwórce”, obsługując wiodące polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

 

Braliśmy udział w największych i najbardziej złożonych transakcjach na rynku polskim. Dążymy do udzielania porad prostych i zrozumiałych, wskazujących na konkretne rozwiązania, a naszym priorytetem jest zachowanie odpowiedniej relacji wartości usługi do jej ceny. Zawsze staramy się zrozumieć biznes naszych klientów, cele danej organizacji, a także ludzi w niej pracujących, tak aby nasze porady i rozwiązania były praktyczne oraz dostosowane do biznesowych potrzeb naszych Klientów. Obszerna wiedza i wieloletnie doświadczenie, również w innych dziedzinach prawa, pozwalają nam spojrzeć na każdy problem kompleksowo, zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo prawne i finansowe. 

Zespół

Marcin Zimny
Marcin Zimny
Partner Zarządzający
Doradca podatkowy
Napisz wiadomość
Czytaj więcej
dr Bartłomiej Korniluk LL.M.
dr Bartłomiej Korniluk LL.M.
Of counsel
Prawnik
 
Czytaj więcej
Andrzej Andrusiuk
Andrzej Andrusiuk
Of counsel
Doradca podatkowy
 
Czytaj więcej
Arkadiusz Duda
Arkadiusz Duda
Senior associate
Doradca Podatkowy
 
Czytaj więcej
Małgorzata Kamińska
Małgorzata Kamińska
Senior Associate
Prawnik
Czytaj więcej
Artur Chamot
Artur Chamot
Senior associate
Doradca Podatkowy
Radca Prawny
Czytaj więcej
Aneta Kamola
Aneta Kamola
Associate
Prawnik
Czytaj więcej
Monika Wołczyńska
Monika Wołczyńska
Of counsel
Biegły rewident

Czytaj więcej
Konrad Sałuda
Konrad Sałuda
Of Counsel
Adwokat
Czytaj więcej
Aleksandra Gwiazda
Aleksandra Gwiazda
Marketing Manager
Napisz wiadomość
Czytaj więcej

Współpraca

Chcąc zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę i bezpieczeństwo prawne, nawiązaliśmy współpracę z:

 • Kancelariami podatkowymi z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Malty i Cypru.

 • Najlepszymi w Polsce prawnikami zajmującymi się innymi dziedzinami prawa (m.in. prawem spółek, farmaceutycznym, nieruchomości, energetycznymi).

 • Biegłymi rewidentami oraz księgowymi.